top of page

Personvernerklæring

1  Personvernerklæring

Vi behandler personopplysninger om deg når du besøker våre nettsider, benytter deg av våre tjenester, eller på annen måte kommer i kontakt med oss.

Vi behandler dine personopplysninger for å kunne levere tjenester til brukersteder og brukere i tråd med våre vilkår. Dersom du samtykker til det, kan vi også behandle dine personopplysninger til andre formål.

Vi er opptatt av at du skal føle deg trygg på at dine personopplysninger blir behandlet på en forsvarlig måte og i samsvar med personvernreglene.

Personvernerklæringen forteller deg hvordan vi samler inn personopplysninger og hva vi bruker dem til. Den inneholder også informasjon om hvordan vi sikrer personopplysningene, hvem vi deler dem med og dine rettigheter.

2  Hva er en personopplysning?

En personopplysning er enhver opplysning som kan knyttes til en enkeltperson, direkte eller indirekte, herunder blant annet navn, postadresse, e-postadresse, IP-adresse og mobilnummer.

3  Hvem er behandlingsansvarlig?

FQ Enterprises AS (organisasjonsnummer 925 061 042, Prestegårdsveien 5 C, 1369 Stabekk, Norge) er behandlingsansvarlig for de personopplysninger vi behandler i forbindelse med bruk av våre nettsider og tjenester, eller når du kommer i kontakt med oss på annen måte.

4. Hvilke personopplysninger behandler vi?

Personopplysningene vi behandler avhenger av hva du gir oss, hvordan du bruker tjenestene, hvordan vi administrere tjenestene, hvilken avtale vi har inngått og hvilke tillatelser du gir oss. Det er frivillig å gi oss tilgang til dine personopplysninger. I enkelte tilfeller vil vi imidlertid kunne trenge slik informasjon for å levere avtalte tjenester, kontakte deg, mv.

For kundene som inngår avtale om å bruke kø-løsningen behandler vi opplysninger som er nødvendige for å levere og administrere tjenesten, fakturere og motta betaling for tjenestene.

Personopplysningene omfatter blant annet:

- Informasjon om brukerstedets representanter som oppgis når brukerstedet oppretter en brukerkonto, som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

- Informasjon vi får når du kjøper tilgang til vår tjeneste, som hva du har kjøpt, kortnummer og betalingsmetode.  Om du har brukerkonto hos oss vil du få oversikt over dine tidligere kjøp i din brukerkonto.

- Kommunikasjon: Informasjon du gir oss når du har kontakt med vårt kundesenter, som eposter sendt mellom oss.

- Informasjon vi får når du bruker vår nettside og app, som hva slags enhet du har (f.eks. mobil eller PC), IP-adresse, hvilke sider du besøker og hvilke funksjoner du bruker der.

Bruk av kø-løsning: Når du benytter kø-løsning vil informasjon du registrerer som fornavn eller ordre id, kun bli lagret så fremt det er nødvendig for avvikling av køen ift brukerstedet du benytter.

Bruk av kø-løsning og valgfri SMS varsel: SMS vil effektueres av vår SMS leverandør og ditt telefonnummer vil kun bli lagret for bokføring av transaksjonen og eventuell reversering av transaksjon om en feil har oppstått.

 
5  Hva bruker vi personopplysningene til?

Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål: 

 • Tilby nettside og app: Vi bruker opplysninger for å tilpasse vår nettside og app til det tekniske utstyret du bruker. Vi kan også bruke opplysningene til å tilpasse innholdet på vår nettside og app til hva vi tror du er interessert i. 

 • Opprette brukerkonto: dersom du oppretter brukerkonto bruker vi personopplysninger til å gi deg tilgang med brukernavn og passord, for å lagre din kontaktinformasjon og betalingsinformasjon, og for at du kan se din kjøpshistorikk. 

 • Kundeservice: Vi lagrer opplysninger dersom du har kontakt med oss for å yte service og administrere ditt kundeforhold.

 • Statistikk: Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender for å forbedre og videreutvikle våre produkter og tjenester. Så langt det er mulig gjør vi dette med anonymiserte opplysninger.

 • Markedsføring til brukersteder: Vi bruker din kontaktinformasjon (f.eks. telefonnummer og e-postadresse) til å sende deg anbefalinger og informasjon om våre tjenester og aktiviteter. Vi kan bruke profileringsopplysninger for å gjøre anbefalingene og informasjonen mest mulig relevant for deg, med mindre du har valgt å ikke motta slike henvendelser fra oss. 

 • Markedsføring til brukere: Vi bruker din kontaktinformasjon (f.eks telefonnummer) til markedsføring av andre tjenester fra oss eller våre partnere dersom du har samtykket til det.

 • Bruk av køløsning: Informasjon benyttes til å avvikle køen med din registrerte informasjon og om du har bestilt valgfri SMS vil telefonnummeret og trafikkdata kun lagres av leverandøren av kommunikasjonstjenesten for meldingsutsendelse, fakturering og eventuell reversering av transaksjonen om en feil har oppstått.

 
6. Hvordan sikrer vi dine personopplysninger?

Vi har etablert rutiner og tiltak for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene skjer i tråd med gjeldende personvernlovgivning.

Tiltakene inkluderer blant annet jevnlige risikovurderinger, tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet og rutiner for å verifisere innsyns- og rettingsforespørsler.

7. Når sletter vi personopplysningene?

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene.

Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. Under er en oversikt over hvor lenge vi normalt vil lagre personopplysninger:

 • Opplysninger om innehaver av brukerkonto: Hvis du har brukerkonto hos oss, vil dine opplysninger lagres inntil brukerkontoen blir slettet.

 • Kjøpsinformasjon: Vi lagrer transaksjoner og betalingsinformasjon i 5 år i henhold til regnskapslovgivning. 

 • Opplysninger om bruk på nettsidene: Vi lagrer informasjon om din bruk av våre nettsider slik som angitt i cookie-erklæringen.

 • Opplysninger fra partnere: Vi lagrer eventuell informasjon vi mottar fra våre samarbeidspartnere så lenge du har en aktiv brukerkonto hos oss eller så lenge du har samtykket. Vi vil slette opplysningene etter forespørsel.

 • Kommunikasjon: Vi lagrer kommunikasjon med våre kunder, relatert til kjøp av tjenestene i tre år, med mindre vi har behov for å lagre informasjon lenger, f.eks. i forbindelse med klager eller krav.

 • Profileringsopplysninger: Hvis du har brukerkonto hos oss, vil vi slette opplysningene om tidligere kjøp og bruk av tjenestene etter forespørsel. Vi forbeholder oss også retten til å slette opplysninger ved inaktivitet

8. Hvem deler vi personopplysninger med?

Vi deler personopplysninger med våre tekniske underleverandører som drifter våre tjenester og nettsider eller med offentlige myndigheter der det foreligger en lovfestet utleveringsplikt.

Våre samarbeidspartnere som leverer tjenester tilknyttet våre tjenester (f.eks meldingstjenester eller betalingstjenester) er selvstendige behandlingsansvarlige for personopplysningene de bruker for å levere sine tjenester, selv om de mottar opplysningene fra din bruk av våre tjenester.

Dine personopplysninger blir ikke utlevert til andre med mindre dette er nødvendig for å oppfylle vår oppdragsforpliktelse eller hvis du har samtykket.

Dersom vi overfører personopplysninger til tredjeparter som ikke er selv er behandlingsansvarlige (men som er databehandlere) vil vi inngå nødvendige avtaler i tråd med gjeldende personvernlovgivning. Dersom vi benytter databehandlere som er lokalisert utenfor EU/EØS gjør vi det kun i de tilfeller hvor

 • overføringslokasjonen og mottakeren ansees å være tilfredsstillende i henhold til reglene fastsatt i GDPR, eller

 • overføringen skjer i henhold til standard kontraktklausuler definert av EU-kommisjonen for å regulere slike overføringer i henhold til GDPR, eller

 • mottakeren er basert i USA og er sertifisert i henhold til forhåndsgodkjente regler som er i samsvar med GDPR.

9. Dine rettigheter

Personvernreglene gir deg en rekke rettigheter, herunder rett til innsyn, retting og sletting i de personopplysningene vi har lagret om deg. Du har også rett til å ta med deg dine personopplysninger i et maskinlesbart format (dataportabilitet).  Du har videre rett til å motsette deg behandling av personopplysninger og rett til å motsette deg personprofilering og automatiserte avgjørelser. Når det gjelder kravet om sletting er det et unntak for de opplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne levere våre tjenester som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene i en spesifikk periode.

Vær klar over at det finnes begrensninger i disse rettighetene, f.eks hvis det er nødvendig for våre rettslige forpliktelser. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette.

Vi oppfordrer deg til å bruke funksjonaliteten i vår nettløsning eller din nettleser for å rette eller endre personopplysningene dine, så langt det lar seg gjøre.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.

10. Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden.

11. Kontakt oss

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du benytte følgende e-post: support@layn.no

bottom of page